علوم سوّم راهنمایی به قلم دانش آموزان 12

همه چیز در ارتباط با درس علوم تجربی سوّم راهنمایی جهت پیشرفت درسی دانش آموزان

نمونه سؤالات فصل 3

نمونه سؤالات فصل 3


1- فسيل چيست ؟

2- موارد لازم براي فسيل شدن را بنويسيد ؟

3- مكان هاي مناسب براي فسيل شدن را بر روي خشكي ها را نام ببريد ؟

4- راه هاي استفاده كردن از فسيل ها را بنويسيد ؟

5- ترتيب پيدايش جانداران را بنويسيد ؟

6-  انتخاب طبيعي چيست ؟

7- نظرييه ي لامارك را به صورت خلاصه وار بنويسيد ؟

8- جهش و چگونگي بروز آن را توضيح دهيد ؟

9- مواردي كه بر روي ساختمان DNA تاثير مي گذارند را بنويسيد ؟


با كليك كردن روي آيكن ادامه ي مطلب جواب سؤالات را مشاهده كنيد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم آذر ۱۳۸۸ساعت 14:17  توسط عبدالرزّاق نژاد  | 

فصل 3 ( سرگذشت زمين )

فصل 3 (  سرگذشت زمين )


لايه هاي سنگ ها :

سنگ هاي رسوبي معمولا به صورت موازي بر روي هم انباشته مي شوند در اين سنگ ها  اصولا لايه هايه زيرين قديمي تر از لايه هايه بالايي اند .

فسيل :

به آثار و بقاياي موجودات قديمي كه در بين برخي از مواد تشكيل دهنده ي پوسته ي زمين          پيدا مي شوند را فسيل مي گويند .


    


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه سیزدهم آذر ۱۳۸۸ساعت 15:29  توسط عبدالرزّاق نژاد  | 

يك عكس جالب

+ نوشته شده در  چهارشنبه یازدهم آذر ۱۳۸۸ساعت 10:13  توسط عبدالرزّاق نژاد  | 

نمونه سؤالات فصل 2

نمونه سؤالات فصل 2


1- فرمول شيميايي را تعريف كنيد:

2- يون چيست ؟

3- پيوند كوالانسي راتعريف كنيد:

4- چند نمونه اسيد را نام ببريد :

5- چند نمونه باز را نام ببريد :

6-چند نمونه از نشانگرهارا نام ببريد :

7- كاربرد تفلون ، اتيلن گليكل ، اتانول و آمونياك را بنويسيد :


با كليك كردن بر روي گزينه ي ادامه ي مطلب جواب سؤالات را مشاهده كنيد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه هفتم آذر ۱۳۸۸ساعت 10:19  توسط عبدالرزّاق نژاد  | 

يك عكس جالب+ نوشته شده در  جمعه ششم آذر ۱۳۸۸ساعت 9:9  توسط عبدالرزّاق نژاد  | 

فصل 2 ( اتم هاو تركيب هاي شيميايي )


  فصل 2  ( اتم ها و تركيب هاي شيميايي )


فرمول شيميايي :

امروزه براي نمايشنوع عنصر ها و اتم هاي سازنده ي تركيب هاي شيميايي از كنار هم قرار دادن نماد شيميايي آن عنصر ها استفاده مي شود .با اين كار عبارتي به دست مي آيد كه آن را فرمول شيميايي       مي نامند.

براي نمونه : نيتروژن و اكسيژن را با فرمول شيمياييO2، N2 نشان مي دهند

پيوند كوالانسي :

پيوند كوالانسي نوعي جازبه ي بسيار قوي است كه اتم هارا در يك مولكول كنار هم محكم نگه مي دارد .

كاربرد تفلون ، اتيلن گليكل ، اتانول و آمونياك :

تفلون :نوعي پليمر است كه به عنوان ظروف نچسب در آشپزخانه استفاده مي شود .

آمونياك :گازي است كه به صورت مستقيم به عنوان كود شيميايي استفاده مي شود

اتينل گليكول :مايعي است كه به عنوان ضد يخ وضد جوش در راديات اتومبيل استفاده مي شود .

اتانول:ماده اي بي رنگ كه از تبخير مواد غذايي حاصل مي شود و در صنعت به عنوان حلال استفاده

مي شود .

يون ها :

ذره هايي كه در آن ها تعداد پرتون والكترون برابر باشد را يون مي گويند .

اسيد ها :

1- آبليمو

2- سركه

3- سولفريك اسيد

4- نيتريك اسيد 

باز ها :

1- گرد باز كنندهي لوله هاي فاضلاب

2- مايع سفيد كننده

3- سديم هيدروكسيد

4- كلسيم هيدروكسيد

نشانگرها :

1- كاغذ ليتيموس

2-  برموتيل بلو

3- فنل فتاليين


+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آذر ۱۳۸۸ساعت 17:18  توسط عبدالرزّاق نژاد  | 

نمونه سؤالات فصل 1

نمونه سؤالات فصل 1

1- كدام عنصر طبيعي ، نوترون ندارد ؟

الف- هليوم (  )             ب- هيدروژن (  )              ج- آلمنيوم (  )             د- اورانيوم (  )

2- نظريه ي رادرفورد را در باره ي اتم بنويسيد :

3- ايزتوپ راتعريف كنيد:

4- نماد شيميايي چيست ؟

5- دو روش آزاد سازي انرژي هسته اي رانام ببريد؟

6- نظريه ي تامسون معروف به چه بود؟

7-جدول را كامل كنيد:


نام عنصر

نماد شيميايي

ليتيم

 

كبالت

 

 

Au

 

Cl

 

با كليك كردن روي آيكن ادامه ي مطلب جواب سؤالات را مشاهده كنيد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آذر ۱۳۸۸ساعت 16:43  توسط عبدالرزّاق نژاد  | 

ماده و تغييرات آن

فصل 1 ( ماده و تغييرات)


نظريه تامسون : معروف به كيك كشمشي

1- اتم هاي هر ماده به صورت كروي شكل هستند.

2- در داخل اتم ذراتي به نام الكترون با بار منفي وجود دارند.

3- اتم از نظر بار الكتريكي خنثي است.

4- در داخل اتم خميري با بار مثبت وجود دارد كه تمامي اتم را فرا گرفته است.

نظريه رادر فورد:

1- اتم داراي هسته اي كوچك است كه تقريبا همه ي بار اتم در آن متمركز شده است.

2- هسته ي اتم داري بار الكتريكي مثبت است.

3- جرم هسته ي اتم در مقايسه با جرم اتم بسيار كوچك است.

4- هسته ي اتم به وسيله ي الكترون ها محاصره شده است.نظريه ي بور : معروف به منظومه ي شمسي

1- هسته ي اتم در مركز آن واقع است .

2- الكترون ها روي مدار هاي دايره شكل به دور هسته مي چرخند.


ديگر ذره هاي سازنده ي اتم

جيمز چادويك دانشمند انگليسي 20سال بعد از بورد كشف كرد كه در هسته ي اتم علاوه بر پروتون ذره ي ديگري وجود دارد او اين ذره را كه بارالكتريكي هم ندارد نترون ناميد . به اين ترتيب ، وجود سه ذره در ساختار اتم ثابت شد.


نام ذره

بار الكتريكي نسبي

جرم نسبي

جاي ذره

پروتون

نوترون

الكترون

1+

0

1-

1840

1840

1

درون هسته

درون هسته

اطراف هسته

جدول تناوبي عناصر

همان طور كه مي دانيد تا به حال 109 عنصرشناخته شده است اگر اين عناصر را به ترتيب افزايش عدداتمي در جدولي قرار دهيم  جدول حاصل را جدول تناوبي عنصر ها مي گويند .


 نماد شيميايي

در جدول تناوبي عناصر براي نمايش عنصر ها ازنمادهاي ويژه اي استفاده مي شود كه به اين نماد ها نماد شيميايي مي گويند.

نام عنصر

نام لاتين

نشان شيميايي

هليم

Helium

He

اكسيژن

Oxygen

O

 

ايزتوپ

به اتم هايي كه عدد اتمي  يكسان دارند ولي عدد جرمي آن ها با يكديگر متفاوت است ايزتوپ يا هم مكان مي گويند.


راه هاي  آزاد سازي انرژي :

1- همجوشي

2- شكاف هستهاي


+ نوشته شده در  دوشنبه دوم آذر ۱۳۸۸ساعت 18:0  توسط عبدالرزّاق نژاد  |